Oregelbunden mätbarhet

Till att börja med är kultur ett ofantligt brett område vilket onekligen gör det väldigt svårgripbart. Den finns med på hela den resa vi känner till s

Läs mer»

Ett ofrånkomligt faktum

Oavsett härkomst finns alltid kultur med som en del av livet. De flesta går förmodligen inte runt och tänker på kultur varje dag utan det gör sig påmi

Läs mer»

Den totala kollisionen

Det går inte att ge en exakt siffra över hur många kulturer det finns i världen. Vi kan dessutom inte blunda för det faktum att det både förenar och p

Läs mer»

Vital byggsten

Eftersom det kulturella inslaget följer med oss i allt vi gör oavsett om vi vill det eller inte fungerar det också samtidigt som en slags grund i pers

Läs mer»

En omvänd situation

Är kultur likt demokratiska värderingar såsom allmän rösträtt eller yttrandefrihet en mänsklig rättighet? Utan att reflektera särskilt mycket kring de

Läs mer»

Galleri

Du kan använda det här kontaktformuläret för att ställa frågor om kufim.se